Het Florizoone Comité stelt voor persoonlijk, genealogisch onderzoek haar archieven van overleden personen gratis ter beschikking aan geïnteresseerden.