Florizoone Stam Nieuwsbrief #2

35e Jaargang, 2021

DIGITALE NIEUWSBRIEF

35ste jaargang, 2021

 

IBAN: BE55 4748 1782 7144

BIC: KREDBEBB

“Florizoone-Stam”

contact@florizoonestam.be

www.florizoonestam.be

Inhoudsopgave

In deze editie van de digitale nieuwsbrief van het Florizoone-Comité vindt u onder andere…

Van de redactie

Een kort voorwoord van onze redactie over deze eerste digitale editie van ons familietijdschrift.

Eindredactie

Antoon Florizoone

Lay-out

Laurens Debackere (kleinzoon Antoon)

Familiebulletin

Een overzicht van de huwelijken, geboortes en overlijdens in onze familie de afgelopen maanden.

De Floriscoop

In de Floriscoop bundelen we markante artikelen en bijzonder nieuws over onze familie.

Leden van het Florisoone-comité

in alfabetische volgorde

Antoon & Georgette
Florizoone-Dobbelaere

Zandstraat 398
B-8200 Brugge

Tel: +3250310391
Mail: [email protected]

Chantal & Willy
Florizoone-Henneuse

Gouvernementstraat 16
B-9000 Gent

Tel: +32475803447
Mail: [email protected]

Fernand & Ida
Florizoone-Demyttenaere

Gulden Vlieslaan 40
B-8670 Koksijde

Tel: +3258513397
Mail: [email protected]

Guy & Marie-Claire
Florizoone-Blondeel

Bellestraat 12
B-8691 Gijverinkhove

Tel: +3258515019
Mail: [email protected]

Johan & Carmen
Florizoone-Pauwelyn

Florislaan 15
B-8670 Koksijde

Tel: +3258516949
Mail: [email protected]

Karel
Florizoone

Gulden Vlieslaan 40
B-8670 Koksijde

Tel: +32468486106
Mail: [email protected]

Luc & Lucia
Sobry-Pane

Vijverhoflaan 24
B-9830 Sint-Martens-Latem

Tel: +3292810979
Mail: [email protected]

Monique & Jul
Dewaele-Van Leuven

Turnhoutsebaan 450/7
B-2970 Schilde

Tel: +3233831052
Mail: [email protected]

Van de redactie

Vorig jaar stuurden we voor de eerste keer een digitale versie van onze nieuwsbrief uit en het grote success hiervan bleef niet uit.  We zagen een flinke toename in het aantal bezoekers op onze website en kregen zeer veel positieve reacties van abonnees. Dit jaar zijn we opnieuw van de partij, met een goedgevulde nieuwsbrief waar u zeker veel leesplezier aan zal beleven.

We zagen onze lezersaantallen het afgelopen jaar met maar liefst 63% toenemen ten opzichte van vorig jaar, een fenomenale vooruitgang op zo’n korte tijd. We zien maar liefst 205 inschrijvingen op onze mailing en de vorige nieuwsbrief werd maar liefst 900 keer gelezen. Ook internationaal wordt onze website en haar genealogische databank duchtig geraadpleegd door geïnteresseerden, zo kan u zien op de kaart hiernaast.

Aan het begin van deze nieuwsbrief staan we graag ook stil bij het recente overlijden van Marthe Van Doren echtgenote van wijlen A.J. Florizoone, stichter en bezieler van Meli. Ze ging op 7 oktober heen, omringd door haar familie, op de gezegende leeftijd van 99 jaar.

In de geest van de internationale interesse in onze publicaties vertellen we dit keer in onze nieuwsbrief één van de verhalen van onze Canadese tak. Daarnaast beantwoorden we een zeer boeiende lezersvraag, die ons helemaal meeneemt tot in de gangen van het Louvre in Parijs, en delen we het lief en leed van onze familieleden.

Ook de bijzonder uitdagende gezondheidssituatie die we allen het afgelopen anderhalf jaar mochten meemaken laat ons niet onberoerd, maar het bijzondere succes van de vaccinatiecampagne (waarbij één van onze familieleden zelfs de eerste prik in haar gemeente mocht ontvangen) stemt ons allen hoopvol voor de toekomst.

Mocht u nog niet ingeschreven zijn op onze nieuwsbrief, of mocht u iemand kennen die zich wil inschrijven, dan kan dit in een paar kliks op deze pagina. Per uitzondering bieden we nog steeds een betalende papieren versie van deze nieuwsbrief aan, indien u deze wenst te ontvangen, neem dan contact op met het Florizoone Comité via [email protected].

We zijn ook steeds op zoek naar suggesties, leuke verhalen, artikelen, foto’s of andere gegevens die van waarde kunnen zijn voor onze familiegeschiedenis en om eventueel op te nemen in toekomstige publicaties, dit kan u steeds doorsturen via [email protected].

Alvast veel lees- en ontdekplezier in deze nieuwe uitgave,

Het Florizoone-comité

0
Paginaweergaven
0
Unieke Bezoekers
Bezoeken per regio

Statistieken Florizoone website (https://florizoonestam.be) sinds 11/2018, bron: Google Analytics

Marthe Van Doren (1922-2021)

Weduwe van A.J. Florizoone, stichter en bezieler van MELI.

Op 7 oktober 2021 overleed op de mooie leeftijd van 99 jaar Marthe Van Doren echtgenote van wijlen Alberic Florizoone. Marthe was de moeder van ons Comitélid Guy Florizoone en zijn echtgenote Marie Claire Blondeel.

Wijlen Alberic Florizoone en Marthe Van Doren zijn we hierbij uiterst dankbaar voor hun voortdurende technische en administratieve inspanningen aanvankelijk voor onder meer onze  beide Florizoone familie bijeenkomsten in de MELI in 1959 en 1966.

Alles was er tot in de fijnste détails piekfijn in orde en de sleutel van dit wel slagen lag bij Marthe! We staan nog altijd verbaasd over haar praktisch, kalm en benijdenswaardig talent!

De Comitéleden herinneren zich dat we steeds van harte welkom waren.

Naar aanleiding van dit overlijden kunnen wij als Florizoone Comité niet nalaten haar postuum nogmaals onze dank te betuigen. In deze hulde willen wij ook wijlen Alberic Florizoone evenzeer betrekken.  Het was met een hem eigen uitstraling, dat hij glimlachend vaststelde, dat alles wat Marthe organiseerde een succes werd.

Ons Florizoone Comité blijft Alberic en Marthe uiterst erkentelijk voor hun uitzonderlijke inzet!

Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de voorouderreeks van wijlen Alberic Florizoone (724) en wijlen echtgenote Marthe Van Doren (725) en oorspronkelijk aanvangende in de 14e eeuw .

Consulteer de genealogische databank voor “Alberic Florizoone”

Voor een meer gedetailleerde afstammingskaart kan u onderstaande link consulteren:

Afstamming inspringende kaart van het echtpaar Alberic Florizoone & Marthe Van Doren

Wij willen afsluiten met een gedicht van Fernand Florizoone, zijn woorden vertolken onze gevoelens bij het heengaan van Marthe:

Moeder,
nu jij zachtjes altijd slaapt
staan wij onmondig voor uw zwijgen,

jij hebt huis en weg
vertaald in liefde,

uw handen waren brood en tederheid,
uw hartslag onze zekerheid,

uw woorden zoenden en verzoenden,
uw stappen trokken een spoor naar de hemel.

Waar moeten wij thans helder water halen
nu wij onze bron niet meer bezitten?

Moeder,
wie zal nu breien voor ons koude hart
nu jij zachtjes altijd slaapt?

Jij zijt uit uw bloemen van geloof
in God getreden

met nog voor ons een laatste
moederlijk gebaar:
uw moederhanden gevouwen over onze kwetsbaarheid.

Fernand Florizoone

Familiebulletin

Een overzicht van de huwelijken, geboortes en overlijdens in onze familie de afgelopen maanden.

De Floriscoop

Ook in deze editie van onze nieuwsbrief hebben we een goedgevulde editie van de Floriscoop met een overzicht allerhande nieuws en gebeurtenissen uit onze familie het afgelopen jaar.

Diaken Christophe Ghesquière (1553) tot priester gewijd: in de coronatijd ziet dat er even anders uit.

Op zondag 6 september 2020 werd om 14.30 uur in de Sint-Niklaaskerk te Diksmuide Christophe Ghesquière (56 jaar) tot priester gewijd. Door de strenge coronamaatregelen waren er slechts 125 mensen toegelaten. Iedereen moest een mondkapje dragen.

Christophe weet als geen ander hoe kostbaar, maar ook hoe kwetsbaar het leven kan zijn. Hij is tegenwoordig aan de slag als aalmoezenier, pastoraal medewerker en meewerkend priester van het Woonzorgcentrum Zilvervogel te Reninge en medewerkend priester in het Woonzorgcentrum Cassiers te Houthulst.

Christophes wijding tot priester komt na een leven getekend door zowel het verlies van zijn vrouw Nele Florizoone (1426) als zijn dochter Sanne Ghesquière (4496).

Dat hij priester wilde worden, wist Christophe Ghesquière uit Veurne al van kindsbeen af, maar hij werd auto mekanieker, huwde én werd papa van een dochter. Nadat zijn echtgenote Nele Florizoone dertien jaar geleden plots overleed en zijn dochter Sanne Ghesquière zeven jaar geleden omkwam bij een verkeersongeval, volgde de man uiteindelijk zijn roeping. In de decanale Sint-Niklaaskerk in Diksmuide werd hij tot priester gewijd.

Christophe is opgegroeid in de Sint-Sebastiaanswijk in Diksmuide. “Ik heb automechanica gestudeerd en na mijn schooltijd heb ik vele jaren bij het Veurnse bedrijf Seru gewerkt” vertelt de kersverse priester.

Christophe: “Als priester wil ik iets betekenen voor mensen, delen in hun hoop en vreugde maar zeker ook op momenten van lijden, verlies en wanhoop. Daar ligt mijn sterkte, ook door mijn leeftijd en eigen levenservaring. Op zulke momenten komen zinvragen naar boven. En meer dan aan antwoorden heb je dan nood aan echte nabijheid”.

Dan pas begon ik na te denken over de zin van het levenChristophe Ghesquière
Ik wil iets betekenen voor God. Vanaf nu is alles voor JezusChristophe Ghesquière

Dertien jaar geleden overleed Christophes echtgenote Nele. Ze was kortademig die dag, maar we hadden geen tijd om daar veel aandacht aan te besteden, want er was feest in het dorp Wulpen van haar familie. Haar vader Gerard Florizoone, een befaamde dorpsfiguur, zou gevierd worden met een poppenkastpop gemaakt naar zijn beeld. Natuurlijk konden we dat niet missen. ’s Avonds hield het leven voor Nele plotseling op veroorzaakt door een longembolie.

Onze dochter Sanne was toen 16. We hebben elkaar zo goed als mogelijk gesteund in die moeilijke periode. Mijn geloof was daarbij een grote hulp, al neemt ze niet alle pijn weg. 

Ik begon aan de diakenopleiding, gehoor gevend aan een roep die er al lang in zat. Sanne steunde me daarin en volgde dat van dichtbij, hoewel ze zelf niet begreep hoe ik kon geloven. Ze was er ook bij op mijn diakenwijding 7 jaar geleden en was heel fier.

Maar een jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe. Ook zijn dochter Sanne werd bruusk uit het leven gegrepen, door een verkeersongeval deze keer. 

Ontelbare uren heb ik toen doorgebracht in de abdij van West Vleteren. Met veel waarom vragen, waarop ik misschien nooit het antwoord zal kennen. Ik herkende me sterk in de Bijbelfiguur Job. Ook hem werd zijn hele familie en zijn dierbaarste bezit afgenomen. Zo heb ik net als Job gestreden met God, zonder Hem los te laten. En vooral heeft Hij mij nooit losgelaten.

Bij een vereniging voor lotgenoten hoorde ik iemand zeggen dat de pijn nooit overgaat. En ik dacht: Moet ik hier mijn hele leven mee verder? Uiteindelijk bleek die opmerking een grote troost. De pijn mag niet voorbijgaan, al verzacht hij wel. Ik koester de herinneringen, zonder me in het verdriet te wentelen. De pijn houdt ons gezin verbonden over de dood heen.

Tegelijk besloot Christophe om voor het Leven te kiezen: ‘Ik wil iets betekenen voor God. Vanaf nu is alles voor Jezus’.

En zo werd de 56-jarige Veurnaar op 6 september 2020 tot priester gewijd in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide.

Door op de links hieronder te klikken kan u onze genealogische databank consulteren voor de mensen vermeld in dit artikel.

Raadpleeg de databank voor “Sanne Ghesquière”

Raadpleeg de databank voor “Nele Florizoone”

Raadpleeg de databank voor “Gerard Florizoone (Grootvader)”

Raadpleeg de databank voor “Anna Wemaere (Grootmoeder)”

Voor een meer gedetailleerde afstammingskaart kan u onderstaande link raadplegen:

Afstamming inspringende kaart van wijlen het echtpaar Gerard Florizoone & Anna Wemaere

Tip: Door op de blauwe afstammingsknop te drukken in onze genealogische databank, ziet u de voorouderreeks van de gekozen personen.

Feest in WZC Ter Linden voor 101-jarige Maria Florizoone.

Op woensdag 2 oktober was er feest voor Maria Florizoone in de residentie Laura van woon-zorgcentrum Ter Linden in Veurne. Maria werd inmiddels 101 jaar. Deze bijzondere gelegenheid kunnen we in de Floriscoop natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Maria Florizoone (783) werd geboren op 2 oktober 1919 in Adinkerke. Ze trouwde met wijlen Joseph Debaenst (784) en samen hebben ze een landbouwbedrijf uitgebaat. Maria en Joseph kregen drie kinderen. André, Etienne en Paula. Ondertussen is de familie uitgebreid met zeven kleinkinderen, waarvan Kris op 19-jarige leeftijd overleed. In soms zeer moeilijk omstandigheden was Maria steeds de verzoenende moeder en echtgenote . Ze reisde meerdere keren naar Lourdes om voor haar gezin, familie en vrienden geluk en een goede gezondheid af te smeken.

Door op de links hieronder te klikken kan u onze genealogische databank consulteren voor Maria Florizoone.

Raadpleeg de databank voor “Maria Florizoone

Hieronder kan u ook een meer gedetailleerde afstammingskaart terugvinden:

Raadpleeg de afstammingen (inspringende kaart) van het echtpaar Maria Florizoone en wijlen Joseph Debaenst.

 

Tip: Door op de blauwe afstammingsknop te drukken in onze genealogische databank, ziet u de voorouderreeks van de gekozen personen.

Feest voor de 101-jarige Maria Florizoone. Je ziet v.l.n.r. Ingrid Thieren (hoofdverpleegkundige) Liliane Cneut, Lieve Logghe, André Debaenst en Etienne Debaenst (zonen), directeur Ter Linden Delphine Lemahieu, burgemeester Peter Roose en schepen Guido Hoste. Zittende: Jozef Logghe, de jarige Maria Florizoone en dochter Paula Debaenst.

Maria kwam in Ter Linden wonen op 14 september 2016. Haar echtgenoot Joseph, ondertussen overleden, verbleef ook van 2004 tot 2007 in de residentie Oasis. Maria kwam hem hier iedere dag een bezoekje brengen.

Maria verkeert nog steeds in goede gezondheid en houdt van een goed glaasje wijn. Ze maakt graag tijd voor een babbeltje en houdt ervan om steeds mooi en verzorgd voor de dag te komen. Het verzorgend personeel houdt van haar levendigheid en beminnelijkheid die ze uitstraalt naar de andere huisgenoten van de residentie Laura. Directeur Delphine Lemahieu en hoofdverpleegkundige Ingrid Thieren kwamen Maria gelukwensen met een mooie bloementuil, een verjaardagstaart en een glaasje bubbels. Samen met de familie, burgemeester Peter Roose en Schepen Guido Hoste werd er geklonken op de verjaardag van Maria.

Vraag & Antwoord

In deze rubriek lichten we een markante vraag uit die we onlangs mochten ontvangen over ons genealogisch onderzoek…

Ditmaal ontvingen we een vraag van Albéric & Agnès Florizoone, uitbaters van Vignobles Florisoone.

Cher Antoon, chère Georgette

Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021 malgré les difficultés sanitaires que nous rencontrons.

En ce moment une jeune étudiante de Paris me demande si je possède des informations sur Michel Florisoone le frère de mon grand-père, malheureusement je ne possède rien avez-vous une idée ?

Bien Cordialement.

Albéric et Agnès Florisoone

Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de voorouderreeks van Alberic Florisoone (1363) aanvangend met wijlen zijn grootouders Alexandre Florisoone (1269) X Eliane Marchandise (1270) en aanvangend in de 15e eeuw:

Consulteer de genealogische databank voor “Alexandre Henri Florisoone”

Hieronder kan u ook een meer gedetailleerde afstammingskaart terugvinden:

Afstamming inspringende kaart van wijlen het echtpaar Charles Florisoone en Elisabeth Laflèche

Antwoord

Het verhaal van Michel Louis Marie Florisoone (1904-1973)

Michel Louis Marie Florisoone (1274) né le 7 oct. 1904 à Amiens, France.  Il a épousé Louise Françoise Andry (9805) le 18 oct. 1934 à Paris, France.  Il a épousé Claude Renée Marchal (1275) à Paris, France, le 28 Jun 1948.  Michel (1274) est décédé le 28 Jun 1973 à Joinville-le-Pont, Val de Marne, France, à l’âge de 68.

Extrait de l'acte de naissance et de la carte individuelle de Michel Louis Marie Florisoone.
Manifeste des passagers en liaison (extra-terrestres). Sur le bateau français "Ile de France". Michel Florisoone (49) Consulat de France NYCI. Départ du Havre France le sept. 18e 1953. Arrivé au port de New York, sept. 25 1953.

Overlijdensberichten

L’historien de l’art et conservateur de musée Michel Florisoone est né en France en 1904. Il a commencé sa brillante carrière de conservateur au Louvre en 1936.

Florisoone a été secrétaire de la Commission de Récupération Artistique (Commission Française de Récupération d’Art) sous son président, Monuments Albert S. Henraux.

Après son retour en France, Florisoone devient conservateur des Musées Nationaux Français. En 1960, il est nommé adjoint général du Mobilier National, bureau officiel du ministère de la Culture consacré à la conservation des tapisseries, tapis, tissus d’ameublement, menuiserie, armoires, lustres et autres objets d’art. Florisoone a également travaillé comme conservateur du musée des arts Africains et Océaniques à Paris et vice-président de l’Association des écrivains Catholiques.

Chercheur et écrivain prolifique, Florisoone a publié plusieurs monographies sur des artistes notables tels que Goya, Delacroix, Renoir, Manet, Toulouse-Lautrec et Van Gogh. Il a également contribué à des catalogues d’exposition sur Charles Le Brun, Eugène Carrière, Pimienta, Léonard de Vinci et les impressionnistes français. Ses publications les plus connues sont : Les grandes périodes de l’histoire de l’art au Musée du Louvre (Les grandes périodes de l’histoire de l’art au Louvre, 1955), Les Grands maîtres italiens, XVIe-XVIIe siècles (Grands maîtres italiens des XVIe et XVIIe siècles, 1958) et Dictionnaire des cathédrales de France (Dictionnaire des cathédrales de France, 1971).

A 33 ans en 1937, Michel Florisoone est critique littéraire, d’art et de théâtre.

Néanmoins, après sa licence, il a poursuivi ses études dans les écoles militaires (ancien élève de Saint-Cyr et de l’École d’artillerie. Si l’origine de sa carrière en histoire de l’art reste indéterminée, mais c’est de cette manière qu’elle se réalise. Il a travaillé de 1930 à 1934 pour Art and Artists en tant que secrétaire de rédaction, puis occupa le même poste pour The Love of Art (1937). En 1936, Florisoone débute sa carrière dans les musées avec un poste de Chargé de Mission au Louvre et connaît donc Huyghe. Les deux hommes se sont également rendus au Palais de la Découverte où Florisoone a été délégué à l’organisation de la section Art et Science. Pendant ce temps, en mai 1937, Florisoone publie l’une de ses premières œuvres : une biographie de Van Gogh.

Comme Rewald, Florisoone avait des connaissances scientifiques et techniques qu’il avait déjà travaillé avec Huyghe et s’intéressait à l’impressionnisme. Son livre sur Van Gogh

Cela a probablement déclenché son intégration dans l’exposition. Via Florisoone et Huyghe, l’exposition Van Gogh était liée aux musées nationaux.

Monsieur Michel Florisoone est mort. Nous apprenons la mort, survenue le 28 juin 1973, le M. Michel Florisoone, conservateur et chef des musées de France. Né en 1904 à Amiens, Michel Florisoone, après avoir été longtemps secrétaire de la revue l’Art et les Artistes, puis de la revue l’Amour de l’art sous la direction de M. René Huyghe, commença sa carrière dans les musées nationaux comme chargé de mission au musée du Louvre en 1936.

Il fut ensuite chef de service d’action artistique à l’étranger, le 1939 à 1944, puis conseiller technique de la commission de récupération des œuvres d’art en Allemagne. Il enseigne à l’école du Louvre à partir de 1944, et fut nommé conservateur des musées nationaux en 1947 Attaché au département des peintures du musée du Louvre, à ce titre il organisera plusieurs expositions importantes, dont celle de David à l’Orangerie. Adjoint du directeur des musées de France de 1956 à 1960, administrateur général du Mobilier national, des manufactures des Gobelins et de Beauvais, de 1960 à 1963, il était depuis lors du conservateur du musée des arts africains et océaniens.

Michel Florisoone est l’auteur de plusieurs monographies : un Van Gogh (1937J, qui reçut le prix Charles-Blanc, de l’Académie française ; un Renoir, un Delacroix, un Chardin. En 1948, il publie un ouvrage important sur la peinture en France au dix-huitième siècle (prix Houllevique de l’Académie des beaux-arts). On lui doit également plusieurs ouvrages sur l’art italien : Giotto (1950), Dessins vénitiens (1951), les Grands Maîtres italiens des seizième et dix-septième siècles (1952), ainsi que les Grandes Périodes de l’histoire de l’art au musée du Louvre, et un essai, Esthétique et Mystique (1956).

Je ne sait pas si je t’ai informé l’année dernière du décès de mon frère Michel (68 ans) qui était curateur du Louvre et un écrivain très connu dans les beaux-arts. Il a écrit beaucoup de livres sur les grands peintres de l’histoire. C’est une grande perte. Il a trois fils : Bernard, Carle et Adrien. Ils habitent Paris et sont étudiants.

Michel Florisoone a laissé une œuvre abondante. Il a écrit plusieurs avis sur des peintres tels que Chardin, Eugène Delacroix, Renoir, Manet, Toulouse-Lautrec ou Van Gogh dans le cadre ou non d’expositions, et a participé à de nombreux catalogues d’expositions (Charles Le Brun, Eugène Carrière, Pimienta, Léonard de Vinci, les impressionnistes français, etc.).

Il a également écrit, entre autres,

 • Les grandes périodes de l’histoire de l’art au Musée du Louvre (1955),
 • Dictionnaire des Cathédrales de France (1971).
 • LA BATAILLE DU DESSIN AU XIXème SIECLE.
 • Esthétique et Mystique d’après S. Thérèse d’Avila et S. Jean de la Croix.
 • “Les Grands Maîtres Italiens”. Cet ouvrage a été publié par Coll. “Merveilles de L’Art”, Nathan (Labor) 1952.
 • Verlet Pierre, Michel Florisoone, Adolf Hoffmeister et François Tabard. Le livre d’Histoire et Technique de la Tapisserie
 • La Vie Spirituelle. N ° 175 Tome 39, avril 1934. Florisoone Michel. L’exposition de la Passion du Christ dans l’art français.
 • « Monographie Van Gogh ». Paris 1937 Michel Florisoone
 • “Toulouse Lautrec découvreur de l’humain” Florisoone Michel Le Concours médical (7 février 1956)
 • Verlet Pierre, Michel Florisoone, Adolf Hoffmeister, François Tabard. Grandes tapisseries, la toile de l’histoire, du XIIe au XXe siècle. Suisse 1965.
 • Les peintres Vénitiens du XVe au XVIIe siècle. La Haye.
 • Le Dix-Huitième Siècle. La peinture française. 1948
 • Manet. Monaco, Documents d’Art 1947
 • PORTRAITS FRANCAIS. Paru en 1946
 • DAVID – EXPOSITION EN L’HONNEUR DU DEUXIEME CENTENAIRE DE SA NAISSANCE, ORANGERIE DES TUILERIES, JUIN – SEPTEMBRE 1948.
 • DELACROIX 1798-1863.
 • DICTIONNAIRE DES CATHEDRALES DE FRANCE. Edité par Larousse – Paru en 1971
 • EUGENE CARRIERE ET LE SYMBOLISME.
 • ICONOGRAPHIE JEAN DE LA CROIX. Edité par Descleé de Brouwer – Paru le 16/10/1991
 • JEAN DE LA CROIX – ICONOGRAPHIE GENERALE.
 • L’ART ET LES ARTISTES N 140, OCTOBRE 1933 :
 • LA DANSE. Édité par A.f.e
 • LA PEINTURE FRANCAISE : LE DIX-HUITIEME SIECLE. Paru en 1948
 • LE DIX-HUITIEME SIECLE DANS LA PEINTURE FRANCAISE.
 • LE MONT SAINT-MICHEL. Edité par Bloud et gay – Paru et S.D.
 • LES DESSINS VENITIENS XVE-XVIIIE SIECLE. Édité par Hyperion
 • LES GRANDS MAITRES ITALIENS. Edité par Nathan – Paru en 1952
 • MUSEE DU LOUVRE. Edité par Girodias – Paru en 1955
 • RENOIR. Édité par Hyperion
 • TOULOUSE-LAUTREC MAI-AOUT 1951. Edité par Musées nat – Paru en 1951.
 • Dictionnaire des cathédrales de France. Paris 1971. Michel Florisoone “Conservateur des musées nationaux”
 • Portraits français. Paris 1946.
 • Renoir. Paris 1938.
 • Autour de R …… Catalogue de l’exposition Cent ans de sculpture française. Musée municipal d’Amsterdam. Introduction en français par Michel Florisoone.
 • Michel Florisoone. Toulouse Lautrec. Paris 1951.
 • Michel Florisoone et autres .. Le grand livre de la tapisserie. Paris 1965.
 • Chardin. Les trésors de la peinture française. Paris 1938.
 • Les dessins Vénitiens du XV au XVIIIe Siècle (également en néerlandais). Paris 1950.
 • Eugène Carrière et le Symbolisme. Exposition à l’Orangerie des Tuileries. Décembre 1949- Janvier 1950. En l’honneur du centenaire de la naissance d’Eugène Carrière. Introduction et catalogue
 • Eugène Delacroix. Paris 1939.
 • Giotto. Paris 1950.
 • Van Gogh. Paris 1937.
 • Les grandes périodes de l’histoire de l’art au musée du Louvre. Paris 1955.
 • Le Cardinal Dubois. Paris 1929.
 • Le Mont Michel. Paris 1929.
 • Les Monuments Men. Michel Florisoone (1904-1973)
 • Michel Florisoone (1904-1973) Œuvres textuelles de cet auteur
 • Dictionnaire des cathédrales de France (1971)
 • Gustave Pimienta (1966) avec Michel Florisoone (1904-1973) comme Préfacier
 • La Genèse espagnole des Massacres de Scio de Delacroix (1963)
 • Château de Coppet, 9 juin-16 septembre 1962. A l’occasion du 3e centenaire de la fondation de la manufacture des Gobelins, exposition : Les Gobelins (1662-1962), trois siècles de tapisserie française … (1962) avec Michel Florisoone (1904-1973) comme Préfacier
 • Charles Le Brun (1962) avec Michel Florisoone (1904-1973) comme Préfacier
 • Les grands maîtres italiens, XVIe-XVIIe siècles (1958)
 • Les grandes périodes de l’art occidental au musée du “Louvre”, essai historique et introduction aux collections du musée (1958)
 • Le Giotto à Bellini (1956)
 • Toulouse-Lautrec, découvreur de l’humain (1956)
 • Primitifs italiens des musées de France (1956) avec Michel Florisoone (1904-1973) comme Préfacier
 • Die grossen Epochen der Kunstgeschichte im Museum des “Louvre”, Einführung in die Sammlungen des Museums (1956)
 • Les Impressionnistes français (1955) avec Michel Florisoone (1904-1973) comme Préfacier
 • Léonard da Vinci au Musée du Louvre (1954)
 • Van Gogh et les peintres d’Auvers chez le docteur Gachet (1952)
 • Hommage à Léonard de Vinci, [1452-1519] (1952)
 • Problèmes de l’art sacré (1951)
 • Connaissance de Lautrec. – [1] (1951)
 • Toulouse-Lautrec (1951)
 • Le Prêtre et la création artistique … (1950)
 • Orangerie des Tuileries. Eugène Carrière et le symbolisme (1950)
 • Les Dessins Vénitiens, du XVe au XVIIIe siècle (1950)
 • Giotto (1950)
 • La Science au service de l’œuvre d’art et de l’histoire. – [1] (1949)
 • Eugène Carrière et le symbolisme. Exposition en l’honneur du centenaire de la naissance d’Eugène
 • Carrière. Décembre 1949-janvier 1950 (1949)
 • David, exposition en l’honneur du deuxième centenaire de sa naissance (1948)
 • La Peinture française. Le Dix-huitième siècle (1948)
 • Manet (1947)
 • Les chefs-d’œuvre des collections privées françaises, retrouvées en Allemagne (1946)
 • Chronique des théâtres de Paris. – [2] (1946)
 • Portraits français (1946)
 • Études d’art (1946)
 • Chronique des théâtres de Paris. – [3] (1946)
 • Joseph Pankiewicz (1945)
 • Michel Florisoone. Raymond Cogniat. Un an de théâtre. 1942 à 1943 (1944)
 • Notes de la guerre sèche (1944)
 • Un An de Théâtre, 1941-42 (1943)
 • Un an de théatre, 1941-1942 (1942)
 • Michel Florisoone. Raymond Cogniat. Yves-Bonnat. Un an de théâtre (1942)
 • La peinture française (1939)
 • Eugène Delacroix (1938)
 • Renoir (1937)
 • Van Gogh (1937)
 • L’Amour de l’art (1937)
 • Les Mouvements dansants et la danse depuis les temps médiévaux jusqu’à la fin du XVIIe siècle (1933)
 • Le Cardinal Dubois (1929)
 • Le Mont-Saint-Michel (1929)

Geboren: 7 oktober 1904
Overleden: 28 juni 1973

Curriculum Vitae:

 • Conservateur au musée du Louvre.
 • Conservateur des Musées Nationaux.
 • Adjoint du Directeur des Musées de France.
 • Conservateur des Musées Nationaux du Louvres. (Département de peinture en 1959)

Si vous cliquez sur le signe de descente bleu sur la page Web ci-dessous, cela montre la série des ancêtres de Michel Florisoone datant du XVe siècle.


Consultez le base de données généalogique sur “Michel Florizoone”


Sur la page Web ci-dessous, si vous entrez f1274 au bas de la zone rectangulaire et appuyez sur Entrée, cela donne une liste avec certains détails des scans mentionnés dans le texte. En appuyant sur la vignette, il sera agrandi.

florizoonestam.be/documenten

Agnes Florizoone kreeg als eerste Koksijdse de coronaprik tegen COVID-19.

Agnes Florizoone (770), dochter van wijlen Henri Florizoone (561) en wijlen Elisa Lammerant (562), kreeg als eerste inwoner van Koksijde het vaccin tegen COVID-19. Op 2 februari 2021 volgde de tweede. “Uiteraard zijn we opgelucht dat we ingeënt zijn”, glundert Agnes. Zij is in Koksijde geen onbekende.

Koksijde, 12 januari 2021.

Agnes is 88 jaar en getrouwd met Albert Bolle 91 jaar die ook in WZC Dunecluze verblijft. Sinds 1956 wonen ze in Koksijde. Hetzelfde jaar, op 1 mei, startten ze de bekende schoenenzaak Albert in de Zeelaan. De winkel hebben ze samen tot 1986 met veel plezier uitgebaat om daarna het roer over te laten aan hun dochter Christine Bolle. Agnes en Albert hebben naast een dochter Christine ook een kleindochter.

Het koppel vierde op één mei 2021 hun briljanten huwelijksverjaardag (65 jaar huwelijk). Agnes is sinds 9 mei 2017 vaste bewoonster van WZC Dunecluze en haar man Albert verblijft er sinds 29 maart 2016. Het zijn beide hele positieve mensen die altijd hard gewerkt hebben. Een levenslust die ze nog altijd uitdragen.

Door op de links hieronder te klikken kan u onze genealogische databank consulteren voor de voorouders van Agnes Florizoone, Henri Florizoone (561) en Elisa Lammerant (562).

Consulteer de databank voor “Henri Florizoone”

Consulteer de databank voor “Elisa Lammerant”

Voor een meer gedetailleerde afstammingskaart van wijlen het echtpaar Henri Florizoone en Elisa Lammerant kan u onderstaande link consulteren:

Afstamming inspringende kaart van wijlen het echtpaar Henri Florizoone en Elisa Lammerant

Tip: Door op de blauwe afstammingsknop te drukken in onze genealogische databank, ziet u de voorouderreeks van de gekozen personen.

Voordracht over de gebeurtenissen tijdens Wereldoorlog I eertijds gepresenteerd door juffrouw Irma Florizo(o)ne (553) in Saskatoon, Sask. Canada.

Juffrouw Irma Florizo(o)ne (553) vertelt over haar ontsnapping vanuit België.

Juffrouw Irma Florizo(o)ne (553) vertelt over haar ontsnapping vanuit België.

Juffrouw Irma Florizo(o)ne zal morgenavond haar ervaringen vertellen over haar ontsnapping vanuit België terwijl ze ingesloten waren door de Duitsers als gevolg van hun invasie in haar dappere en veel geplaagde geboorteland, en dit zal gebeuren voor het publiek van het Victoria theater in Saskatoon, Canada. Haar verhaal hierover is zeer spannend en veelzeggend, en wordt verteld op een eenvoudige en bescheiden manier typerend voor een jonge dame van een hoogstaand intellectueel niveau. Het orkest van de Jacksons zal aanwezig zijn met Paasmuziek en met een scala aan muzikaal talent, net als bij andere gelegenheden, de initiatieven voor de toekomst zullen hierbij ook worden aangekondigd.

De heer – Burgemeester Dr. A. Mc G. Young zal deze uiteenzetting inleiden.

Uittreksel uit de: “THE SASKATOON PHOENIX van maandag 9 april 1917”.

Irma Florizoone
THE SASKATOON PHOENIX van maandag 9 APRIL 1917

Juffrouw Irma FLORIZO(O)NE beschrijft de invasie door de Duitsers van het Belgisch grondgebied.

Een talrijk aanwezig publiek in het Victoria Theater van Saskatoon was zeer enthousiast over het verhaal van juffrouw Irma Florizo(o)ne over haar ontsnapping uit een zwaar getroffen land.

Een groot publiek in het Victoria theater luisterde gisteravond zeer aandachtig naar het verhaal van juffrouw Irma Florizo(o)ne, een Belgische lerares. Meer dan 100 personen waren niet in staat om toegang te krijgen en velen moesten rechtop staan tijdens het muzikale programma dat aansloot met de toespraak die werd gegeven door juffrouw Florizo(o)ne.

Burgemeester Young zat de vergadering voor en verwees bij de introductie van de spreker naar de moedige houding van de Belgische natie – klein in aantal, maar groot in durf, moed en opoffering en hoewel haar geboorteland verminkt en bijna totaal vernietigd is, kan zo’n natie niet sterven. Het moet altijd in de nagedachtenis van alle mensen blijven voortleven – als een natie die geëerd en geliefd moet worden.

De benarde situatie van België.

Juffrouw Irma Florizo(o)ne, een tengere, vrouwelijke lerares die de Engelse taal in opmerkelijk korte tijd onder de knie kreeg, vertelde haar toehoorders op meest dramatische wijze over de aanvang van de oorlog in België. Ze had waarderende woorden te zeggen over haar eigen mooie en duidelijk geliefde thuisland en over het gelukkige vredige leven dat ze hadden in de kleine gemeente De Panne aan de kust aan de Noordzee. Bij de eerste waarschuwingen van de naderende oorlog waren de inwoners bijna allen in grote paniek, want hoewel ze te horen kregen dat de mannen alleen de grens gingen verdedigen, voelden ze allemaal de aanwezigheid van een dreigende overhangende donkere wolk.

Waarom is België in oorlog?

Toen de oorlog werd verklaard, vroeg iedereen: “Waarom is België in oorlog – België, dat met geen enkel land ruzie heeft”. En het antwoord was “België is in oorlog omdat ze niet wilden dat een andere natie, namelijk Duitsland, haar grondgebied zou gebruiken om toegang te krijgen tot Frankrijk, het land dat ze van plan waren totaal te verwoesten”.

Het was een ontluisterend vooruitzicht waarmee het Belgische volk te maken kreeg: proberen een leger tegen te houden waarvan de numerieke verhouding vijftig tegen één was en ze sterk in de minderheid waren, maar hoewel ze in aantal tekortschoten, ontbrak het hen niet aan moed en verdedigden ze dapper hun land. Maar het was een ongelijke strijd en het uiteindelijk resultaat was verschrikkelijk.

Na de eerste drie weken van de oorlog keerden enkele van de soldaten, die zo plotseling waren opgeroepen, versleten, oververmoeid en soms gewond naar hun huis terug.

De vrouwen, zegde Juffrouw Irma Florizo(o)ne, spanden zich tot het uiterste in om deze soldaten op hun gemak te stellen en ook onderdak te verlenen aan de talrijke vluchtelingen die vanuit het oosten van het land naar haar geboortedorp toestroomden.

Het duurde niet lang of er was veel leed onder de vrouwen en kinderen thuis over de vreselijke verhalen van het lijden aan het front van hun dappere soldaten. Elke dag arriveerden vluchtelingen in de meest erbarmelijke omstandigheden, maar men was overtuigd dat de kustplaats aan zee ongemoeid zou blijven tijdens de oorlog.

De oorlogstrommels kwamen steeds dichterbij.

Dichter, steeds dichter kwamen de oorlogstrommels, en eindelijk kon de val van Antwerpen en daarna de dodelijke terugtrekking niet meer worden tegengehouden. De mensen moesten hun huis en alles wat ze liefhadden achterlaten en alle dierbare Herinneringen.

Juffrouw Irma Florizo(o)ne samen met haar moeder Irma Legein (416), drie zusters Maria (546) Elise (542) Amandine (548) en broer Jerome (550) vluchten langs de Noordzeekust naar Frankrijk, en namen een zeilboot te Calais en bereikten Engeland in de maand oktober van het jaar 1914. In tussentijd tijd studeerde juffrouw Irma Florizo(o)ne verder in Engeland en ze kwamen vervolgens naar Canada om zich bij echtgenoot en vader Camiel Florizoone (415) te vervoegen die sedert 1906 in Canada vertoefd.

Irma Florizo(o)ne slaagde in haar examen als lerares ​​en geeft nu les aan een school te Vonda te Saskatchewan Canada.

De belangen en het verdriet in haar geboorteland België zijn haar zo dierbaar dat ze nooit de kans laat liggen om vanwege het zwaar getroffen Belgische volk haar dankbaarheid en sympathie voor de hulp van haar Canadese vrienden uit te spreken. Het publiek van gisteravond was erg geraakt door haar uiteenzetting over de benarde toestand van het dappere zo kleine land dat zich zo inspant om de laffe aanval van het machtige monster, de Duitse adelaar, te weerstaan.

Uittreksel uit de: “THE SASKATOON PHOENIX van maandag 9 APRIL 1917”.

Over onze Canadese tak

Door de jaren heen verzamelden we heel wat informatie over onze Canadese verwanten, door het verhaal van één van de kinderen van Camiel Florizoone en Fransisca Legein kwam u in dit artikel alvast meer te weten. Om meer context te bieden voorzien we ook een overzichtskaart van de afstammingen van het echtpaar, door op onderstaande knop te drukken.

Het Belgische familiebedrijf Meli neemt zijn Nederlandse sectorgenoot de TRAAY over, de grootste honingproducent van Nederland.

Meli neemt de grootste Nederlandse honingmaker over, alle werknemers van de TRAAY blijven in dienst. De fusie moet helpen om zijn positie in Europa te versterken

Meli werd in 1925 opgericht door Alberic Florizoone (724) die ook het Meli park stichtte. Later werd dit verkocht en omgevormd tot Plopsaland. Het Nederlandse bedrijf de TRAAY startte in de jaren 1970 met honing en producten op basis van honing.

Geschiedenis

Als 18-jarige begon Alberic Florizoone de honing die hij oogstte in de achtertuin van zijn ouders te verkopen aan buren, familie en vrienden onder de naam Veurne-Ambacht Honing. Met advertenties in de lokale krant en deur–aan–deur verkoop startte Florizoone – al de vierde generatie bijenkwekers in de familie, maar de eerste om van zijn hobby ook echt zijn beroep te maken.

Meli werd letterlijk het levenswerk van Alberic Florizoone. In 1935 opende Alberic Florizoone in Adinkerke het Bijenpaleis, een educatieve cafetaria waar je alles kon leren over honing en bijen. Het project kreeg de naam Meli als anagram van het Franse woord voor honing, ‘miel’. Om de kinderen bezig te houden installeerde hij een speeltuin, die tegen de jaren 50 uitgroeide tot het Meli-park. In 1999, na het overlijden van Florizoone, werd het park verkocht aan Studio 100. Plopsaland was geboren en Meli stortte zich weer volledig op de honingproductie. Toen hij in 1992 op 85-jarige leeftijd overleed, was hij nog steeds gedelegeerd bestuurder. Zijn overlijden werd een keerpunt voor het bedrijf. Geen van zijn vier kinderen zag het zitten de fakkel over te nemen. De familie zag af van alle operationele functies, maar zetelt nog wel in de raad van bestuur en bleef 100 procent eigenaar van Meli.

Overname van de TRAAY

De Nederlandse producent van honing De Traay uit Lelystad wordt nu dus overgenomen door branchegenoot Meli uit het Belgische Veurne. Meli en De Traay zullen als twee aparte bedrijven blijven opereren. Het is de eerste grote overname die Meli doet sinds zijn oprichting 96 jaar geleden. Door deze acquisitie wil Meli zijn positie op de Europese markt verstevigen. 

"We kunnen ons nu beter wapenen op de Europese markt. We versterken niet alleen ons assortiment maar ook onze kennis."
Roland Florizoone
Bestuurder MELI NV
De TRAAY is de grootste honingproducent van Nederland.

Roland Florizoone, bestuurder en zoon van Meli-stichter Alberic, onderlijnt dat Meli door de overname de nummer 1 wordt in de Benelux. “We kunnen ons nu beter wapenen op de Europese markt. We versterken niet alleen ons assortiment maar ook onze kennis. Zo hebben we in Veurne een goed uitgebouwd laboratorium dat we ook in Nederland zullen uitrollen. Door samen te werken, kunnen we veel voordeliger werken. Ik denk maar aan groepsaankopen van bokaaltjes, opslagmateriaal, enzovoort.”

“Daarnaast combineert de overname de synergie, maar ook de complementariteit van twee hechte familiebedrijven met de doelstelling om innovatief uit de hoek te komen en stevig in te zetten op kwalitatief en duurzaam ondernemen met respect voor elkaars cultuur en bedrijfsvoering”. Het gamma van het familiebedrijf uit Veurne, dat onder meer bestaat uit vloeibare en vaste honing of honingwafels, wordt nu verder uitgebreid met het biologische assortiment en de cosmeticaproducten van de Traay. De productie van Meli wordt zo
opgedreven tot 20 miljoen kilogram honing per jaar, bijna een verdubbeling, al verandert er op operationeel niveau niks. De tweebedrijven blijven verder werken onder hun eigen naam en alle personeelsleden (60 medewerkers bij de Traay en 55 bij Meli) blijven in dienst.

De Traay realiseerde in 2019 met een eigen vermogen van 6,5 miljoen euro, op een bruto bedrijfsresultaat van 7,5 miljoen een nettowinst van 603.000 euro. Meli realiseerde over 2019  een omzet van 47,5 miljoen euro en behaalde daarbij een operationele winst van 3,3 miljoen euro.

De honing komt van imkers over de hele wereld. Koen Steurbaut CEO van Meli: “Er komt honing uit Zuid-Amerika, vooral uit Mexico, Argentinië en Brazilië. Als het gaat over oranjebloesem of tijmhoning dan spreken we over Spanje of Frankrijk en de manuka komt uit Nieuw-Zeeland.”

“Honing is een wetenschappelijk uitdagend product”

Honing verkocht goed tijdens de corona lockdown, ondervond Meli. Het honingbedrijf in Veurne deed dit jaar dus zijn eerste overname, is nu volledig gedigitaliseerd en nam ook een nieuw labo in gebruik.

“Je kunt honing vergelijken met champagne”, zegt Tom Florizoone, een telg van de derde generatie van het familiebedrijf Meli. “Om jaar na jaar honing met dezelfde smaak op de markt te brengen, mengen we verschillende soorten honing. Daarbij moeten we rekening houden met het klimaat en de oogsten.” Net zoals dat van Coca-Cola is het recept van Meli-honing een goed bewaard geheim.

De honing komt van imkers over de hele wereld. Koen Steurbaut CEO van Meli: “Er komt honing uit Zuid-Amerika, vooral uit Mexico, Argentinië en Brazilië. Als het gaat over oranjebloesem of tijmhoning dan spreken we over Spanje of Frankrijk en de manuka komt uit Nieuw-Zeeland.”

Guy Florizoone, Koen Steurbaut, Siska Van Poucke en Tom Florizoone

Ons Comitélid Fernand Florizoone en zijn echtgenote Ida Demyttenaere vierden op 1 mei 2021 hun Platina huwelijksjubileum.

Op zaterdag 1 mei 2021 vierden het echtpaar Fernand Florizoone (°Veurne 21 juli 1928) en Ida Demyttenaere (°Moorslede 26 september 1928) hun platina huwelijksjubileum. Ze huwden 70 jaar geleden te Veurne, op dinsdag 1 mei 1951.

Fernand was opvoeder, dichter en is eveneens Cultureel Ambassadeur van de gemeente Koksijde en Ida de innemende joviale echtgenote van Fernand en zijn onmisbare muze. Het echtpaar heeft twee zoons en één dochter, acht kleinkinderen en negen achter kleinkinderen.

Er zijn slechts weinig mensen die het prachtige platina jubileum bereiken, ofwel door het overlijden van één van de partners ofwel door echtscheiding of ander omstandigheden. Voor een echtpaar dat wel 70 jaar samen is, is een extra grote felicitatie dan ook zeker op zijn plaats.

Het vergt een enorme toewijding van beiden om gedurende 70 jaar er door dik en dun voor elkaar te zijn. Hun relatie is ontzettend sterk en de benaming van dit jubileum sluit hierbij zeker aan, een echt platina huwelijk.

De voorouderreeks van het platina echtpaar Fernand en Ida kan u consulteren via onze databank:

Consulteer de genealogische databank voor “Alidoor Florizoone”

Voor een meer gedetailleerde afstammingskaart kan u onderstaande link consulteren:

Afstamming inspringende kaart van het echtpaar Fernand Florizoone & Ida Demyttenaere

Paul Florizoone - Vleesvervangers Greenway nu ook bij Colruyt en Carrefour.

Greenway, de Belgische fabrikant van plantaardige vleesvervangers, wil nationaal doorbreken. Tot voor kort was het merk alleen verkrijgbaar bij Delhaize, maar met behulp van een nieuwe investeerder, ligt het merk binnenkort ook in de schappen van andere grote retailers.

Paul Florizoone begon met Greenway in 1998, toen hij terugkeerde van een reis van vier maanden naar India. In het begin van deze vakantie werd ik ziek nadat hij bedorven vlees had gegeten. Dus schakelde hij over naar een vegetarisch dieet, dat hem erg beviel.

Partnerschap met Delhaize

De pas afgestudeerde handelsingenieur opende een vegetarisch restaurant in Gent. “Dat was toen al de alternatiefste stad van Vlaanderen”. Na drie jaren opende hij een tweede Greenway – restaurant in Leuven. Daarna kreeg hij het idee een centrale keuken te openen, maar met twee restaurants had dat geen zin. Dus stapte hij in 2005 naar Delhaize met de vraag of ze zijn maaltijden niet in de winkel wilden leggen. Het aanbod breidde uit met vegetarische burgers toen Frederik Dossche in het kapitaal van Greenway stapte. De mede aandeelhouder van de restaurantketen Exki heeft ook twee bedrijven die vleesvervangers maken. Dankzij het partnerschap begon ik te experimenteren met Greenway vleesvervangers.

Focus op vleesvervangers

Hanet is momenteel verantwoordelijk voor de inmiddels drie restaurants, die goed zijn voor 40 procent van de omzet. Paul Florizoone ontwikkelt de producten. “Dat doe ik in onze restaurants, zodat ik direct kan zien of iets aanslaat”, zegt hij. ”Ik heb nooit een koksopleiding gevolgd. Ik heb alles al doende geleerd, en blijkbaar heb ik een gevoel voor creativiteit.”  Nieuwe restaurants staan niet op de planning. “Ik heb nooit de ambitie gehad een grote restaurantketen uit te bouwen”, zegt Paul Florizoone. “De focus ligt op de vleesvervangers.”

Over Greenway:

Greenway is een Gents bedrijf dat vleesvervangers maakt zoals hamburgers, worst en gehakt (60% omzet) en drie restaurants uitbaat (40%). Omzet (2019): 4,5 miljoen €. Eigenaars Paul Florizoone, Cedric Hanet en Jan Haspeslagh.

Grote ambities

Greenway heeft ambitieuze plannen en wil uitgroeien tot een nationale speler. Om die plannen te realiseren heeft de Belgische onderneming, zopas nieuw kapitaal gevonden: Jan Haspeslagh (ex-CEO van Ardo) neemt een minderheidsparticipatie in de plantaardige pionier. 

Tot voor kort waren de vleesvervangers van het merk enkel verkrijgbaar bij Delhaize. Maar het bedrijf kiest nu resoluut voor een open Retail strategie, en samenwerkingen met meerdere supermarktketens. “Als we met Greenway onze stempel willen drukken op plantaardige voeding in België, moeten we nu springen en onze grenzen verleggen. We willen alle Belgen de kans geven om kennis te maken met lekkere, lokale, plantaardige producten”, geven hoofdaandeelhouders Paul Florizoone en Cedric Hanet aan.

Sinds de maand april 2021 zijn de Greenway-producten daardoor ook al te vinden bij Colruyt. En vanaf volgende maand liggen ze tevens in de rekken van Carrefour. Om het merk meer bekendheid te geven komt er bovendien een eerste nationale tv-campagne.

Paul Florizoone (1358) is de zoon van ons Comitélid Guy Florizoone (920) en zijn echtgenote Marie- Claire Blondeel (1357).

"Een zwarte dag voor het Stamboomonderzoek in België?"

Uittreksel uit Brugse Stam (53e Jaargang, nummer 3 – mei/juni 2021)

Met de wet van 21 december 2018 werd de raadpleegbaarheid van de registers van de burgerlijke stand versoepeld. De termijn van 100 jaar voor de openbaarheid bleef bestaan voor geboorteakten, maar werd teruggebracht naar 75 jaar voor huwelijksakten en naar 50 jaar voor overlijdensakten. Dit ene onderdeel was een goede zaak voor het genealogisch onderzoek, maar anderzijds achtte men het opportuun om de raadpleegbaarheid van de bevolkingsregisters te verlengen naar 120 jaar.

Met deze aangepaste termijnen blijft België strenger dan de buurlanden. Bv. in Frankrijk zijn alle overlijdens direct online raadpleegbaar zonder termijn. (Index van de overlijdens in Frankrijk 1970-2019 via INSEE – Brugse Stam 52ste jg. nr. 2 – maart-april 2020, blz. 9.) Tot voor kort kon men echter een aanvraag doen bij de rechtbank van eerste aanleg, om de recente registers van de burgerlijke stand te raadplegen in de gemeenten. Modaliteiten werden door de gemeente vastgelegd, de ene was strenger, de andere soepeler. De facto waren wij dank zij deze regeling niet strenger, maar soepeler dan in de buurlanden. Het raadplegen van recente akten was geen onoverkomelijk probleem.

Nieuw uitvoeringsbesluit bemoeilijkt onderzoek

Door een uitvoeringsbesluit van 31 maart 2021, worden voorgaande termijnen bevestigd, maar wordt tegelijk ook elke raadpleging van recentere akten onmogelijk gemaakt! Indien geen rechtstreekse afstamming en zonder toestemming van de betrokkene, zal het niet mogelijk zijn een akte op te vragen. Dus wordt het onmogelijk om alle afstammelingen/naamgenoten/aanverwanten (die men vaak zelfs niet kent) te vinden, laat staan hun gegevens. Grote genealogische werken, die álle levende dragers van een familienaam omvatten, kunnen nu niet meer gemaakt worden omdat hedendaagse gegevens onbereikbaar worden. Denk bv. aan de recente 2.000 pagina’s tellende familiegeschiedenis van de volledige familienaam Via(e)ne (ondersteund door DNA-onderzoek), denk aan het boek van alle Lans(s)ens ter wereld, de geschiedenis van de familienaam Deno(o), Vermeire, Lou(w)agie, enz., enz. … Dergelijke werken zullen niet meer gerealiseerd kunnen worden.

Daarom is 31 maart 2021 niet bepaald een dag van euforie voor het stamboomonderzoek.

Verdeelde perceptie

Maar de perceptie is verdeeld. De koepelorganisatie HISTORIES, waartoe ook Familiekunde behoort, schrijft op Facebook «Goed nieuws! Op 31 maart verscheen het langverwachte Koninklijk Besluit over de nieuwe regeling rond huwelijks- en overlijdensakten. Dat betekent dat het embargo voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten zelfs 50 jaar wordt. »

Met ‘het goede nieuws’ wordt bedoeld dat er nu duidelijkheid is. En, we moeten erkennen dat – als men zijn opzoekingen beperkt tot ouder dan 50 à 100 jaar – de opzoekingen voortaan veel gemakkelijker zullen zijn. Niet alleen door de aangepaste termijnen, maar ook omdat alle openbare akten online komen. Verder zullen initiatieven om rouwbrieven en bidprentjes te ontsluiten (Familiekunde) of om begraafplaatsen te inventariseren (Geneanet) nog aan belang winnen.

Het is dus maar hoe je het bekijkt en vooral: wat je ambitie is. Niet iedereen moet akkoord gaan met de titel “Een Zwarte Dag”.


Bron: Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Paul Lanssens, Hoofdredacteur FV Brugge

Uittreksel uit: Brugse Stam, 53ste jaargang nr. 3 – mei-juni 2021

Enkele commentaren op onze online nieuwsbrief "Florisoone Stam"

Ook in de uitgaven rond genealogisch onderzoek in Vlaanderen ging onze eerst nieuwsbrief niet onopgemerkt voorbij:

“Onlangs bracht het Florizoone Comité met trots haar eerste digitale nieuwsbrief uit. Hetgeen het resultaat is van vele maanden hard werk om zowel de inhoud als de lay-out van deze uitgave helemaal op punt te stellen.

Voortaan bieden ze een meer interactieve en gebruiksvriendelijke leeservaring, om zo het meest boeiende familienieuws tot bij u te brengen. In deze nieuwsbrief vindt u onder meer volgende interessante verhalen:

  Oud-directeur van het Meli-park Guy Florizoone vertelt over het vrijlaten van de halsbandparkieten in het park, nu 45 jaar geleden.

– Het project “Iedereen Dichter” van auteur Astrid Haerens in de Westhoek, anno 2019.

– “De familie blijft zoemen bij de bijenkorf”, een kijk achter de schermen bij Meli NV.

Naast deze artikelen zijn er ook nog andere vertrouwde rubrieken zoals de Floriscoop en het Familiebulletin, maar dan wel in een vernieuwd jasje.”

Uittreksel uit:

 •  “Familiekunde Vlaanderen”, nieuwsbrief “regio Westkust”, 20ste jaargang – Nr. 4.
 • “Vlaamse Stam – tijdschrift voor familiegeschiedenis”, Vlaamse Stam N° 2021-1.

Een algemene situering van onze "Florisoone" familie genealogie

Sedert ongeveer 150 jaar wordt info. over de familie FLORIZ(S)OONE verzameld en alles wat dicht of van ver met de naam of met onze familienaam te maken heeft. Dit gebeurde onder andere door wijlen “Jonkheer Arthur Merghelynck” °1853 +1908 en het “eerste Florizoone Comité” in de periode 1959-1969 en vanaf 1997 door ons “tweede Florizoone Comité”. De start van deze grondige documentatie van onze Floriz(s)oone genealogie gebeurde door wijlen “Michiel Mispelon” beroepsgenealoog, hoofdredacteur en medestichter van Familiekunde Vlaanderen.

Digitalisering

Alle beschikbare informatie over onze familie, artikels in kranten, foto’s en documenten, enz. worden gescand en opgeslagen op computer en tevens ter beschikking gesteld via onze website. De hoeveelheid Floriz(s)oone stamboom informatie welke wij bezitten is fenomenaal. Momenteel gebruiken we de genealogie programma’s “THE MASTER GENEALOGIST” en “SECOND SITE” uit de USA oorspronkelijk ontwikkeld door de Mormonen (of de Heiligen van de Laatste Dagen).

Waarom ontwikkeld door de Mormonen?

Welnu deze interpreteren letterlijk een passage uit het Nieuw Testament waarin staat dat Christus diegenen bij zich zal nemen in het paradijs die door hem GEKEND zijn op de dag des oordeels. De Mormonen oordelen dus dat ze hierbij een handje moeten helpen, en zijn bezig de ganse bevolking van de wereld in gigantische computerbestanden op te slaan. Uiteraard een onmogelijke klus.

Met dit doel hebben ze dan ook specifieke programma’s ontwikkeld om stambomen op te maken.

Via de dropdowns hieronder kan u meer informatie krijgen over de situering van onze genealogie:

Naast de bakermat van de Florizoones, circa 1300 gelegen binnen het Zuid-Vlaamse gebied Nieppe-Steenwerk-Bailleul-Nieuwkerke, is herhaaldelijk inwijking Floryszoone vanuit Holland en dat ca vanaf 1300, verantwoord vastgelegd.

Patroniem, Zoon van Floris

-ZO(O)NE, -SSO(O)NE, FLORISSE

 • Anno 1378 Jacop FLORENSONE
 • Anno 1387 Jaquemes FLORENZONE
 • Anno 1437 Jehan FLORIEZONE, Nieppe France
 • Anno 1464 Pierre FLORENSONE, Lille France
 • Anno 1468 Pierre FLORISSONE, Komen

Deze nieuwsbrief ook ontvangen?

Bent u na het lezen van deze uitgave geïnteresseerd om deze nieuwsbrief ook zelf in uw inbox te ontvangen? Dan kan u zich in enkele kliks registreren voor de nieuwsbrief, via florizoonestam.be/nieuwsbrief of met de knop hieronder. Deze registratie is eenmalig waarna u door ons op de hoogte wordt gesteld van zodra er nieuwe uitgaven verschijnen.

Indien u vroeger abonnee was op onze fysieke publicaties wordt u niet noodzakelijk automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief omwille van de AVG-wetgeving die sinds 2019 van kracht is, deze vereist immers dat onze lezers zelf instaan voor het beheer van hun gegevens. U kan zich ook op elk moment uitschrijven en niet langer de nieuwsbrief ontvangen.

Hoe kan u ons blijven helpen?

Heeft u aanvullingen op onze stamboom, zoals volledige namen, geboorte-, huwelijks-, overlijdens- of begrafenisgegevens, dan mag u die altijd doorgeven. Heeft u verhalen van uw ouders, grootouders of overgrootouders gehoord? Of heeft u nog een verzameling foto’s? De ervaring is dat deze na overlijden meestal op de één of andere manier zoekraken. Scan ze in, of laat ze inscannen door een vriend(in) of door een gespecialiseerde zaak, en bezorg ze ons via [email protected].

Geef telkens aan welke informatie en/of foto’s zeker niet gepubliceerd mogen worden (deze zullen gewoon in ons privaat Florizoone familiearchief bewaard worden). Wat zouden we graag van u ontvangen zodat wij onze gegevens kunnen aanvullen en/of corrigeren:

 • Voornamen
 • Familienaam
 • Geslacht
 • Beroep
 • Gebeurtenissen zoals Geboorte, Doop, Huwelijk, Echtscheiding, Overlijden.
 • De datum, eventueel alleen het Jaartal
 • De gemeente van de gebeurtenis
 • De getuigen bij deze gebeurtenis
 • De relaties van deze persoon
 • De naam van de ouders
 • De naam van de kinderen
 • De benaming van de getuigen (Huwelijksgetuigen, Peetvader en Peetmoeder)
 • Kopieën van Documenten
 • Foto of portret
 • Trouwboekje
 • Doopprentje
 • Bidprentje en/of doodsbrief

Als u gegevens van onze “Florizoone Stam” stamboom overneemt voor eigen gebruik, vinden wij dat prima. Het is echter niet de bedoeling dat u deze zou gebruiken om daar zelf een publicatie in welke vorm dan ook van te maken en dit zonder ons medeweten van en zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Florizoone Comité. Commercieel gebruik van deze “Florizoone stam” site is niet toegestaan.

We hebben onze genealogie-stamboomdatabase opgebouwd met behulp van talrijke familieleden en directe verwanten. Op dit moment bevat onze Florizoone-stamboom meer dan 10.500 personen. In de loop van de tijd heeft het Florizoone Comité een genealogie-stamboom opgebouwd met alle familieleden en directe verwanten die ons bekend zijn. De gegevens komen uit de diverse eigen genealogische onderzoeken, van persoonlijke onderzoeken en van de mensen die reageerden op ons verzoek om gegevens te melden over hun eigen directe familie. Op dit moment bevatten onze elf individuele stambomen meer dan 19.000 personen. Onze stamboom bestanden worden nog steeds verder aangevuld en bijgewerkt, en dit is één van onze belangrijke activiteiten.

Het aantal varianten van onze familienaam Florizoone bedraagt momenteel 161.
Een actueel overzicht van het aantal Florizoone en Flor……….. Familienaam varianten en aanverwanten in onze Florizoone stamboom;
-Totaal bevat de stamboom 10.661 Florizoone en Flor……….. Familienaam varianten en aanverwanten.
-De stamboom bevat 2.223 Florizoone en Flor……….. Familienaam varianten.
-De stamboom bevat 1.612 Florizoone en Flor……….. Familienaam varianten welke overleden zijn.
-De stamboom bevat 611 Florizoone en Flor……….. Familienaam varianten die nog in leven zijn.

Welke personen?
In onze Florizoone stamboom zijn personen opgenomen met de familienaam Florizoone en talrijke varianten en de directe verwanten (echtgenoot, echtgenote of de -formele- partner en hun kinderen). Van de niet-Florizoone echtgeno(o)t(e) of partner registreren we eventueel ook nog de ouders en eventueel voorouders. Onze oudste Florizoone stamboom gegevens stammen uit het begin van de veertiende eeuw. Onze Florizoone stamboom informatie loopt door tot op heden.

Welke gegevens?
Behalve de formele gegevens naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, huwelijk, overlijden, enz., bevat onze Florizoone stamboom ook bijzonderheden zoals opleiding, beroep, woonadressen, foto’s, krantenartikelen en bidprentjes. Hierbij is natuurlijk ook van elke persoon de eventuele relatie in onze Florizoone stamboom vastgelegd: kind van, gehuwd met, kinderen. Eigenlijk wordt alles opgenomen wat de betreffende persoon kenschetst en hem/haar plaatst in onze genealogie van de Florizoone familie wat ook onze Florizoone familiegeschiedenis illustreert.

Privacy
Publicatie van onze Florizoone stamboom informatie, in welke vorm dan ook, zal zich te allen tijde beperken tot gegevens over overleden personen. “Florizoone Stam” zal informatie over nog levende personen nooit aan derden verkopen of ter inzage geven. Familieleden en directe verwanten hebben steeds inzagerecht in hun persoonlijke gegevens. Voor meer informatie hoe het Florizoone comité omspring met privacy op haar digitale omgeving kan u ons Privacybeleid raadplegen via florizoonestam.be/privacy.

Aanvullingen en wijzigingen
Het aanvullen en up-to-date houden van onze Florizoone stamboom is essentieel voor het nut van de volledigheid van onze genealogie gegevens. Als familielid of directe verwant(e) is uw bijdrage in de toekomst daarom uiterst belangrijk. Meld ons daarom alle wijzigingen (overlijden, huwelijken, geboortes, enz.) of vul de gegevens aan met wetenswaardigheden en foto’s. U kan deze per e-mail bezorgen via [email protected].

Colofon & Disclaimer

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door bijdragen van onze leden en redactioneel werk van het Florizoone Comité.

Het overnemen van gegevens uit onze Florizoone genealogie is steeds toegestaan met Bronvermelding en verwijzing naar onze website (https://florizoonestam.be), en dit uitsluitend voor privé en niet-commercieel gebruik.

In onze Florizoone genealogie kunnen per vergissing gegevens voorkomen van nog levende personen. Mocht er bezwaar zijn tegen de publicatie van bepaalde gegevens, kan de persoon op wie dit betrekking heeft of zijn/haar wettige vertegenwoordiging deze informatie per eenvoudig verzoek laten verwijderen via [email protected]

Hoewel onze uitgaven met zorg zijn opgesteld aanvaardt het Florizoone Comité op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor gevolgen van (eventueel hergebruik van) foutieve informatie door derde, op welke wijze dan ook.

Alle rechten voorbehouden, 2021, Het Florizoone Comité.