De Florizoone kapel van Wulpen verdwenen voor de aanleg van weg naar nieuwe brug in 1964. Foto genomen circa 1940. Dijkkapel uit 1660, afgebroken in 1964, bij de moderniseringswerken aan de Rijksweg 72E.

Langs het kanaal Nieuwpoort – Veurne, op het grondgebied van Wulpen, ongeveer 500 meter voorbij de huidige Florizoone brug (richting Veurne) stond voorheen een kleine kapel. De dijkweg langs het kanaal moest zowel in de winter als in de zomer bruikbaar zijn; daarom werd hij wellicht verhard bij de aanleg. Het jaagpad aan de noordelijke kanaalzijde was oorspronkelijk onverhard, slechts 3,75 m breed en werd gebruikt door de ketspaarden, die de barges voorttrokken. In de omgeving van het kanaal werden tijdens de aanleg reusachtige tentenkampen opgericht om de vele arbeiders onderdak te bieden. De werken verliepen vlot, want nog vóór oktober van het jaar 1641 was het sluitstuk in het traject tussen Brugge en Duinkerke een feit en werden de eerste barges of marktschepen ingelegd. Bij de aanleg van het kanaal werden langs de oevers kapellen opgetrokken, waar de mis kon worden opgedragen voor de arbeiders. Mogelijk houdt het ontstaan van de ‘kapel van den dijk’, die in 1963 werd gesloopt, in verband met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. 

De steen in de topgevel van de kapel gaf het jaartal 1660 aan. Men kon zeer duidelijk twee delen onderscheiden: de eigenlijke kapel en een soort voorportaal. Dit laatste, te oordelen naar de bouwtrant en de bakstenen was waarschijnlijk van een latere datum. Het was niet mogelijk om uit te maken wanneer dit voorportaal aangebouwd werd. Zeer waarschijnlijk werd dit er aan toegevoegd om de voorbijgangers de kans te geven om zich te beschermen tegen regen en wind.

In beide zijmuren van de kapel was er een raam aangebracht. Oorspronkelijk had men daarin Vlaamse ruitjes. Deze werden tijden Wereldoorlog II vernield en werden door gewoon glas vervangen. In de voorgevel was er oorspronkelijk een roosvenster. Het is niet bekend of daar een brandraam was in geplaatst. Bij de afbraak van de kapel was dit roosvenster opgevuld met bakstenen. Verder was er nog een kleine versiering aan de bovenrand van de voormuur.

De kapel kon geen juweel van bouwkunst genoemd worden. Wel getuigde zij van de stoerheid van het volk van Veurne-Ambacht. Het oorspronkelijke gebouw was met grote bakstenen (moefen) opgetrokken. Dank zij de stevige bouw heeft het ongeveer 300 jaar lang overleefd.

Binnen in de kapel bevonden zich oorspronkelijk verschillende beelden. Het beeld van Onze Lieve Vrouw was uit hout gesneden. Het werd later met witte verf overschilderd.

Sedert meer dan 100 jaar was deze kapel in het bezit van de familie Florizoone. De laatste eigenares was Odila (Odile) Florizoone (609)weduwe van Julien Florizoone (608).

tekst: Rene Florizoone


Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de respectievelijke voorouderreeksen van bovenvermelde personen met eventuele broers zusters en kinderen.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.