In een vorige bijdage werden één en ander van onze bevindingen medegedeeld. Er is thans meer klaarheid en zekerheid, alhoewel nog geen definitief bewijs gevonden is! Er is volgens ons wel een onrechtstreeks bewijs.

Zoals u weet bekwamen de drie wezen van Pieter Florensoone (Florisse) (1), op 23 februari 1707 een kleine erfenis van een zekere “Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838)” dochter van Joannes (Jean) Floresoone (1834) 20 jaar oud, jonge dochter ende poorterlijcke weese der stede van Ipre, overleden op den 2 november 1703”. Aldus staat het opgetekend in het register van de Weeserije van de Casselrije Veurne! Wij hadden ook de mogelijkheid om deze Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838) filia  Joannes (Jean) Floresoone (1834) te koppelen aan Thérèse Jeanne Floreseune (1872) dochter van François Joseph Florisone (1337) wat uiteindelijk niet het geval blijkt te zijn daar zij slechts 16 jaar oud bleek te zijn op de datum van haar overlijden in 1703. Uit vergelijking van deze beide personen kunnen we besluiten dat beiden niet één en de zelfde personen blijken te zijn.

  1. De vermelding op de begrafenis akte, van de ouderdom 20 jaar van Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838).

    Thérèse Jeanne Floreseune (1872) werd geboren te Ieper en er gedoopt in de Sint Maartenskerk op 9.12.1687 als dochter van François Joseph Florisone (1337) en Marie Thérèse Bogaert (1394) en overleed in 1703 op de leeftijd van 16 jaar. 

    Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838) blijkt geboren te zijn in Zillebeke in 1682. Daarbij blijkt voor de geboorten te Ieper in deze periode geen enkele Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838) dochter van Joannes (Jean) Floresoone (1834) in aanmerking te komen.
  2. Wij hebben tot nu toe in de archivalia, waaruit de schenking aan de wezen blijkt, geen enkele verwantschap tussen Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838) en de drie wezen van Pieter Florensoone (Florisse) (1) kunnen afleiden.

Er zijn nog twee elementen die nog moeten onderzocht worden.

  1. De rol die de familie Annoot terzake gespeeld heeft! François (Frans d’oude) Florisoone (Florisone) (70) huwde te Ieper Sint Pieter, op 23 februari 1650 met Jeanne (Joanna) Annoot (71). Zij schonk hem zes kinderen en overleed te Ieper op 31 mei 1655. François (Frans d’oude) hertrouwde met de zuster van Jeanne (Joanna), namelijk Anne (Anna) Annoot (Note) (1841), waarbij hij terug zes kinderen had. Is het louter toeval dat de weduwe van Pieter Florensoone (Florisse) (1) te Wulpen hertrouwde met de genaamde Jacobus Annoot (34)!
  2. Van Pierre Simon Florisone (72), gedoopt in de kerk van Sint Maarten te Ieper op 12 februari 1652, vinden wij te Ieper zelf achteraf geen enkel spoor meer terug hij schijnt spoorloos verdwenen te zijn! Wij vinden hem, noch bij overlijdens, noch bij huwelijken, noch als doop getuige terug!

We hopen met het thans nog beschikbare povere restant aan archivalia, eerstdaags een absolute “verlossende” zekerheid te bekomen. 


Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.