Een familie tijdschrift, dat vooral de bedoeling wil inlossen een ware familieband nauwer en hechter toe te halen en bovendien een genealogische bijdrage voor alle geïnteresseerden wil zijn, mag nog wel eens bij een verjaardag even terugkeren naar de bron van deze inzet.

Hoe dat allemaal groeide tot 10  mei 1959, waar we met meer dan 700 verenigd waren, is geen ingewikkelde zaak. Er zijn in de loop van de geschiedenis al verschillende nieuwsgierigen geweest in de familie die in de archieven en de kerkregisters, de akten en Staten van Goed hebben door geplozen om meer te weten over onze voorvaderen. Maar als men toevallig na jaren zoeken, plots op een partner loopt, die hetzelfde doet, dan voel je je goed en gemotiveerd om dit opzoekingswerk verder te zetten. En aangezien men in Veurne-Ambacht geen dorp voorbij komt of men stuit op een naamgenoot, dan bekruipt zich de bekoring om ze allemaal eens samen te brengen. Een jaar is vlug voorbij. Niemand kon het geloven, niemand had het minste vermoeden dat we er met zovelen zouden samen komen.

En die er niet was, heeft nu heimwee door zijn afwezigheid! En die er wel was, hoopt eimelijk nog ooit zo’n onbekommerd samenzijn te mogen meemaken in de toekomst!

Maar ook de tastbare gevolgen zijn niet uitgebleven! Het gaat toch wel overal zo: dat bij de opvolging van de generaties, achter kozijn en achter nicht, we nog met moeite weten, dat er een verwantschap bestaat.

Nu heeft onze “10 mei -bijeenkomst 1959” er wel degelijk voor gezorgd dat we aan de hand van onze geschilderde Florizoone stambomen, spontaan opzochten hoe de onderlinge verwantschappen samenkwamen. Nu gaat er geen enkele nieuws aankondiging over de naam Florizoone nog onopgemerkt voorbij, zonder dat men zich afvraagt wat de verwantschap is.

Over 10 mei 1959 zelf , bij die eerste verjaardag, willen wij niet in herhaling vallen! Het gebeuren staat voor alle aanwezigen nog klaar voor de geest!

Het zou totaal niet overdreven zijn even volgende personen op het voetstuk te plaatsen, welke zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor deze verwezenlijking en enkel alleen met als doel de ganse Florizoone familie te dienen!

  1. Mr. & Mw. Alberic Florizoone & Marthe Van Doren (724)uit Adinkerke. Wij hebben hen maandenlang beladen met technische en administratieve details. En op de familie bijeenkomst al te weinig onze dank hiervoor betuigd. Alles was tot in de kleinste details door hen geregeld. We stonden verbaasd voor hun kalm en praktisch organisatie talent tijdens de voorbereiding! Met hun ondervinding als organisator, werden alle mogelijkheden, alle moeilijkheden omzeild, en alles uitgewerkt en succesvol uitgewerkt! Door Marthe Van Doren werden we aller hartelijkst onthaald, en dat op zo’n schitterende manier, zonder de minste hapering, en dit als resultaat van een voorbereiding die maanden een maximale inzet vereiste. In de zelfde hulde willen wij Alberic Florizoone betrekken, die steeds een tikje minder nerveus was, een tikje humoristischer, maar alle volmachten over de totale beschikbaarheid van Meli ten dienste van de Florizoone familie mogelijk maakte. Het was met een voor hem eigen voldoening, dat hij glimlachend vaststelde, dat dit gebeuren een succes zou worden. De familie blijft hen beiden erkentelijk voor de organisatie van dit uniek samenzijn.
  2. De andere pioniers van onze Florizoone familie bijeenkomst 10 mei 1959 zijn Mr. & Mw. Rene Florizoone & Joanna Scheirsen (15) uit Pervijze. Wij zouden zeggen, degenen, die de 700 werkelijk warm hebben gemaakt voor deze Florizoone familie dag; degenen die er al jaren mee bezig waren en hun droom eindelijk gerealiseerd zagen. Wij kennen hen intussen als verstokte verzamelaars en als trouwe bezoekers van talrijke archieven  alle hoeken van Vlaanderen. Hen komt de grote verdienste toe, nog altijd voortdurend, dag in dag uit, familie informatie op te zoeken, te gaan vinden, aan allen over de familie te vertellen en zo een levende Florizoone familie geschiedenis op te bouwen, die uiteindelijk leidt tot een dieper inzicht en waardering van de onderlinge familie verbanden. Als er iemand de ganse familie kent zijn zij het. En het zal aan hen te danken zijn, ook later voor de toekomstige generaties, dat een rijk historisch verleden van de familie voor altijd bekend blijft. Zij noteren alle wijzigingen in de familie toestand. Zij weten waar de meesten wonen en corresponderen met de familie ver verspreid over het halfrond. We zijn hen dankbaar, dat zij nog elke dag, delven naar het oude goud van een diep gewortelde familie ader. 10 mei 1959, moge nog vele verjaardagen kennen; het zal de schoonste herinnering blijven uit een wijd verspreide familie geschiedenis.

Drink nog eens uit de welbekende Florizoone bierpot, die thuis is uitgestald en stof nog eens duchtig de prachtige Florizoone wapenschilden af.


Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de respectievelijke voorouderreeksen van bovenvermelde personen met eventuele broers zusters en kinderen.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.