Brugge, 1/11/2018,

Het Florizoone Comité heeft een vernieuwde “FLORIZOONE” website opgemaakt om het consulteren van de Florizoone genealogie te vergemakkelijken. Op dit ogenblik heeft het Florizoone Comité al om en bij de 10.000 personen opgenomen in hun databank. Die is daarmee ook één van de grootste van de Westhoek.

Een familie stamboom opmaken, is een moeilijke en lange zoektocht. Je moet toelating krijgen en tijd vinden om in de archieven te duiken, oude geschriften te ontcijferen en vooral veel geduld hebben. Allemaal drempels die het Florizoone Comité tracht te verlagen door de Florizoone familiegeschiedenis uit de Westhoek te koppelen aan de algemene historiek van de regio en dit te documenteren in hun Florizoone familietijdschrift . 
 Een index van de overleden personen van de Florizoone familie is te raadplegen op het internet. “Via onze Florizoone website hebben al heel wat mensen hun voorouders ontdekt. Soms zijn dat zelfs mensen uit Amerika. Het is daarom dat we dit initiatief genomen hebben”, zegt amateur genealoog Antoon Florizoone. “Het huidige Florizoone Comité bestaat momenteel uit acht enthousiaste vrijwilligers. We zijn met het Florizoone Comité nu al ruim vijf en vijftig jaren bezig om al onze informatie te verwerken”, aldus Antoon. Tevens is bijna 60 jaar geleden dat de start werd gegeven door het eerste Florizoone Comité en dit ondersteund door wijlen Michiel Mispelon beroepsgenealoog, die ook de medeoprichter was en eerste hoofdredacteur van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN. Onder zijn deskundige leiding werd gedurende tien jaar van 1959 tot en met 1969 de ruggengraat van de Florizoone familiegeschiedenis vorm gegeven.

Momenteel is de voorbereiding voor de laatste papieren Florizoone publicatie in voorbereiding, de 33e jaargang van het Florizoone familietijdschrift.Het duurt ongeveer telkens een jaar om al de beschikbare genealogische informatie in een publicatie te verwerken. De databank op de website omvat hoofdzakelijk personen die leefden tussen de veertiende eeuw en heden. Vanaf eind 1500 moesten de pastoors dopen, huwelijken en overlijdens bijhouden. Die boeken zijn meestal goed bewaard in de archieven. Vanaf 1800 is ook de burgerlijke stand begonnen met het registreren van de akten. Die akten tot 1912 mogen we zonder meer publiceren, nadien moeten we de wet op de privacy respecteren.

De vernieuwde site biedt onder meer de mogelijkheid voor leden om zich te registreren en zo een elektronische nieuwsbrief te ontvangen. Vanaf volgend jaar zal het daarnaast ook mogelijk worden om ons volledige archief met publicaties via de site te consulteren.

Met de lancering van de nieuwe site nemen we afscheid van onze vroegere domeinnaam florizoone.tk en stappen we resoluut over naar florizoonestam.be met ook een nieuw contactadres [email protected] waarmee geïnteresseerden meer informatie kunnen verkrijgen over de familiegeschiedenis.

Categorieën: Redactie