32e Jaargang 2018

Binnenkort gaan we weer allemaal een hopelijk mooie nazomer in, buiten eten, fietsen, ook wat in de tuin werken, zomerlectuur doornemen en misschien wat mijmeren over hoe het geweest is. Deze Florizoone Stam uitgave kan u bij dit laatste zeker wel helpen. Jullie vinden in dit nummer het vervolg van de genealogie Florizoone, Tak Florisoone Nieuwkerke-Wulpen, Generatie 16 & 17 – Deel 2. Opnieuw een verhaal met toch heel wat verrassend nieuws over de geschiedenis van onze Florizoone familie en ten slotte ronden we af met een aantal leuke weetjes.

Het brengt ons ook bij de toekomst. Na de 33ste jaargang zullen er toch een zeker aantal zaken wijzigen. In 2019 zal dus onze 33ste jaargang verschijnen, en dit zal meteen de laatste zijn. Op de recente Comité vergadering is beslist dat we nadien wel onze website in het leven zullen houden, en dat er nog op regelmatige tijdstippen een digitale nieuwsbrief zal verschijnen. We zullen dus vanaf 2020 ook geen bijdrage meer vragen. Geïnteresseerden kunnen verder op de hoogte gehouden worden via onze website en een digitale nieuwsbrief.

We hebben deze stap gezet om verschillende redenen. Ons ledenbestand blijft min of meer stabiel, maar vertoont wel een licht dalende trend. Veel van onze lezers worden ook ouder, en er dient zich weinig nieuw bloed aan. We leven ook meer en meer in een digitale papierloze wereld. Het is daarom misschien beter om in schoonheid te eindigen. Het is trouwens maar aan weinig familietijdschriften gegeven om het 33 jaar vol te houden. Het is zeker niet een gebrek aan informatie die ons doet stoppen. Na al die jaargangen zijn we immers nog altijd niet uitgepraat, er lijken nog voortdurend nieuwe namen en ook informatie bij te komen.

Tot slot nog dit. mochten er zich nog alsnog mensen geroepen voelen om een nieuwe redactie te vormen, meer zelfs om mede aan het roer van het schip te komen, dan kan dit besproken worden met het Comité. Komt er hierop geen reactie dan zal in 2019 meteen het laatste nummer van Genealogie Florisoone van de pers rollen.

Categorieën: Redactie

1 reactie

Knockaert marlise · 20/08/2022 op 12:42

Aanvulling gegevens :
Robrecht knockaert (robert)
Geboren: 10 juli 1911
Gestorven: 27 augustus 1974
Gehuwd met
Esther Talloen
Geboren : 1 september 1925
Gestorven : 10 december 2018
Vr gr

Reacties zijn gesloten.