Enkele uittreksels uit documenten i.v.m. “Florisoone’s” uit een ver en grijs verleden.

 • Tijdens het verblijf van Philips van Artevelde te Ieper, werd als twaalfde schepen der stede gekozen in mei 1382: Jacob Florisoone (84)!
  Uit: “Documents inédits sur Ypres” door Vanden Peereboom
 • Uit een akte nopens de stad Belle (Bailleul France), gedateerd 1 september 1482: “Jacob Florisoone (10739), gehuyst ter maerct”
  Uit: “Documents relatifs à la ville de Bailleul” door Decousemaker
 • Jean Vandermeersch verkocht aan Willem Florisoone (86), op 8 april 1526 een huis gelegen te Ieper aan de noordzijde van de Boterstraat.
  Uit: ”Tablettes des Flandres”, t. II, p. 83
 • Op 14 december 1559, Lauwers Florizeune (Florisoone – Florisone) (2507), stedehouder (burgemeester) en baljuw (onderzoeksrechter) der Heerlijkheid Nieuwkerke, deden een onderzoek voor de procureur-generaal nopens een paar hunner inwoners. (tak DORDRECHT – NIEUWKERKE – WULPEN)
  Uit: “Troubles réligieux dans la Flandre Maritimes.”
 • In 1536 werden Jan Vander Stichele en Jan Florisoone (88), door de magistraat van Ieper afgevaardigd om zich naar Rijsel (Lille – France) te begeven om aldaar de versterkingen te inspecteren.
  Uit: “Tablettes des Flandres”, t.II, p. 110
 • Op 27 april 1563 werd te Niepkerke (Nieppe – France), omwille van het verlaten van haar geloof en het overlopen naar het Protestantisme, veroordeeld tot de brandstapel: de genaamde Clayse (Claisse) Florissone (Florissa bijgenaamd Beun) (89), weduwe van Jan (Jehan) De Zwarte (90).
  Uit: “Registre aux sentences criminelles de la gouvernance de Lille” 1539 – 1585
 • Tussen 4 maart 1563 en 21 september 1583 werd verbannen uit de kastelnij van Belle (Bailleul – France): de genaamde Karel (Carel) Florissone (Florisone) (bijgenaamd Beun) (91) afkomstig van Niepkerke (Nieppe -France).
  Nota: het gaat hier over broer en zus! Zie vorige vermelding voor de bron.
 • Tussen 1566 en 1573 werden verbannen uit de kastelnij Belle (Bailleul – France), de genaamde Jehan (Jean) Ryckewaert (93), lakenwever en Jeanne Florisoone (Florisone) (92), zijn echtgenote afkomstig van Nieuwkerke.
  (Uit de zelfde bron)
 • Gedoopt te Ieper, Sint Maartenskerk, op 29 januari 1599: Pierre Florissone (94), zoon van Laurent Florissone (95) (20 jaar; uyt Hollant gecomen!)
  Uit de kerkregisters van de Sint Maartenskerk van Ieper
 • De oudste tot op heden gevonden Florizoone vermelding: anno 1269 Baudouin Floreissone (96), schepen van Hulst.


Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de respectievelijke voorouderreeksen van bovenvermelde personen met eventuele broers zusters en kinderen.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.