Naast de kwestie van het voortdurend “up to date“ houden en verder uitwerken van de stambomen stellen zich momenteel hoofdzakelijk twee genealogische “Florizoone” problemen:

  1. Wie waren de ouders, voorouders van onze momenteel verste voorouder van Pieter Florensoone (Florisse) (1)?
  2. Hoe en waar sluiten de ons bekende maar nog naast elkaar teruggaande familie stambomen Florisoone en Florissoone, zich eventueel aan op onze stamboom van Pieter Florensoone (Florisse) (1)? (tak DORDRECHT – NIEUWKERKE – WULPEN)

Voortbouwend op de zinsnede uit de Staat van Goed, opgesteld bij het overlijden van Pieter Florensoone (Florisse) (1):“poorter van Iper soo men presumeert”, werden de mogelijke oplossingen voor het herkomst probleem van Pieter momenteel als volgt vastgelegd:  

Petrus Florizeune (80), gedoopt op 29 augustus 1656 te Kemmel als zoon van Joannes (Jan) 

Floreseune (78)en Cathalina (Suzanna) Dieusaert (79), kleinzoon van Joannes (Jean – Jan) Floorizeune (76)en Francisca (Françoise) Oreels (Oreel)  (77) (tak KEMMEL – DRANOUTER – NIEUWKERKE)

Petrus Floresuene (83), gedoopt op 27 mei 1667 te Kemmel als zoon van Franciscus Floriseune (81) en een zekere Christine N (82).

Aannemend dat dit met de werkelijkheid overeenstemt werden (gelukkig!) de buitenpoortersboeken van Ieper voor de in aanmerking komende periode, grondig doorgenomen. Echter noch te Kemmel, noch te Nieuwkerke, noch om het even waar in de Ieperse regio is een genaamde Pieter Florensoone (Florisse) (1)opgetekend als vertrokken naar Veurne, Brugge of Wulpen.

Daar de stad Ieper naast “Haghepoorters” (= buitenpoorters) ook binnenpoorters had, waarvoor echter de boeken niet bewaard zijn gebleven, werd de mening geopperd dat onze Pieter wel eens tot deze categorie kan hebben behoord. 

Het is ook mogelijk dat Pieter, na zijn uitwijking naar Veurne, het vertikt heeft zich te laten ‘ont-poorteren”, anders gezegd, sindsdien, om één of andere reden, van ‘koekenaas” gebaard heeft.

Een gelukkig toeval heeft gewild dat door het feit dat reeds vóòr 1914 de genealogie der “adellijke” (de) Florisoones werd opgesteld, met een betrekkelijk volledige dooplijst der Florisoones, tevens zijn hierbij de peters en meters vermeld en bewaard gebleven. Uit deze lijst blijkt dat slechts één Ieperse Pieter voor ons geval in aanmerking komt, namelijk Pierre Simon Florisone (72), gedoopt in de Sint Maartens kerk van Ieper op 12 februari 1652 als zoon van François (Frans d’oude) Florisoone (Florisone) (70) en Anne (Anna) Annoot (Note)(1841). (tak de FLORISOONE) Deze Pierre Simon wordt op de stamboom van de adellijke  (de) Florisoones vermeld als gestorven zonder nakomelingen! Één en ander laat ons echter nog twijfelen aan de absolute zekerheid van deze bewering.

Zo is er onder meer het feit van de recente vondst, in verband met Jeanne Thérèse (Joanne Therese) Florissoone (1838), filia (dochter) van Joannes (Jean) Floresoone (1834) waarover wij het hadden in de vorige bijdrage. (tak DORDRECHT – NIEUWKERKE – WULPEN)


Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de respectievelijke voorouderreeksen van bovenvermelde personen met eventuele broers zusters en kinderen.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.