Het begon ongeveer acht jaar geleden. Toen vatte Rene Florizoone, woonachtig te Pervijze, het idee op om navorsing te doen nopens de verwantschap van talrijke personen in de streek die de familienaam “Florizoone” droegen. 

De onvermoeibare, jarenlange opzoekingen in archieven van ongeveer alle West-Vlaamse steden en gemeenten en ook daarbuiten resulteerden in een buitengewoon uitgebreide stamboom waarvan de oorsprong nu reeds met zekerheid tot ongeveer 1660 terugloopt. Vanzelfsprekend gaat het momenteel slechts over de mannelijke afstammelingen die de naam “Florizoone” doorgeven. Hun aantal bedraagt momenteel ongeveer zeshonderd vijftig personen. Al deze “Florizoones” en of verwanten kwamen op 10 mei 1959 op initiatief van Alberic Florizoone eigenaar van de Meli te Adinkerke in zijn inrichting bijeen.

De oudste, met zekerheid gekende stamvader was Pieter Floorensoone (1) die omstreeks 1659 werd geboren te Vlamertinge en poorter werd van de stad Ieper (zo men presumeert op declaratie van de blijfnege!) en op 29-8-1686 huwde in de St. Walburgakerk te Veurne met Johanna Goossens (2). Hij had een zoon Pieter (Petrus) Floresoone (Florisse) (3), deze Pieter lag aan de basis van het verspreiden van de naam Florizoone van onze familietak en werd op 08.07.1719 poorter van Veurne, een tweede zoon Felix (5) heeft momenteel geen enkele Florizoone naamdrager afstammeling meer. Felix Franciscus Florisoone (5) een zoon van Pieter zette de familienaam Florizoone verder. Hij had onder andere een zoon Hendrik Willibrord (Henricus Willibrordus) Florisoone (Florizoone) (7) (°1758 +1836) en deze zette ook de familienaam verder. Hendrik Willibrord had vier zonen die elk aan de basis liggen van vier grote vertakkingen van de familie Florizoone. De eerste tak vanuit Josephus Franciscus (Jozef Frans) Florizoone (215), die de overgrootvader is van Alberic Florizoone (724), de stichter van de Meli te Adinkerke. De tweede tak stamt af van Engelbert (Ange Engelbertus) Joseph Florizoone (9) die de overgrootvader is van Alberic Florizoone (616)  oud-burgemeester van Oostduinkerke en beheerder van de „Briqueterie de Nieuport & Extensions“. De derde tak komt voort van Joannes (Jean François) Franciscus Florizoone (221) één van zijn kleinkinderen was Jozef Florizoone (664) de stichter van  Noordermetaalhandel te Veurne. Een vierde tak van Henricus (Hendrik) Xavier Leopold Florizoone (212) heeft momenteel geen enkele Florizoone naamdrager afstammeling meer. 

Ook in de richting van een voorafgaande stamvader die ook zijn familienaam zou gegeven hebben aan de Florizoone familie, worden de navorsingen voorgezet. Wel heeft men nu reeds kennis van Joannes (Jean-Jan) Floresoone (1374)maar momenteel ontbreken de juiste schakels om hierover zekerheid te hebben. 

Men heeft ook een wapenschild ontdekt met de naam vermelding “Nullus Fructus sine Flore” (“Geen vruchten zonder Bloem”) 

Wel weet men dat de afstammelingen van een zekere Clais (Nicolaas Clayes) Florisone (57) waarvan de ouders afkomstig waren van Nederland, zich naderhand te Ieper vestigden.

Ook de enige Nederlandse Paus – Adriaan VI, Adriaan (Adrien Adrianus) Floriszoon (Florensz) (4510).

In alle geval, het is merkwaardig op zich dat men er momenteel in geslaagd is om een massa gegevens te verzamelen.   


Door op de blauwe afstammingsknop te drukken op onderstaande webpagina’s van onze “Florizoone Stam” website, ziet u de respectievelijke voorouderreeksen van bovenvermelde personen met eventuele broers zusters en kinderen.

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.