Te Ieper waren circa 1600 zeker drie huisgezinnen “Florisoone” gevestigd. Van twee dezer staat het vast dat de voorouders ervan uit Nederland afkomstig waren doch ook voor het ander gezin schijnt het die richting uit te gaan! Dit laat ons de veronderstelling opperen dat de 15e-eeuwse Ieperse “Florisoones” zich mogelijk  over de kasselrij Ieper verspreid hebben. Wellicht is dit de reden dat we er tot op heden niet in geslaagd zijn om de verschillende taken aan elkaar te breien omdat zij waarschijnlijk verschillende voorouders hebben. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen…

 1. Uit het huwelijk van N Florisoone (1962) geboren in Nederland en stamvader van de tak “de Florisoone” werd zeker één zoon geboren namelijk; Simon Florisoone (108) geboren in Nederland gehuwd met Marie N (4525), hieruit werden drie ons bekende kinderen geboren;

  Simon Florissone (55), vermoedelijk gehuwd in Nederland, met Marie Ricaseis(56), zeker voor 1585, kregen minstens negen kinderen waarvan minstens één gedoopt werd in Nederland zoals blijkt uit een doopakte uit 1617. Twee van de kinderen zijn zeker te Ieper gedoopt. 

  Jeanneke (Janneken) Florissoene (109), gehuwd in de Sint Maartenskerk te Ieper op 25 juli 1584 met Pierre (Pieter) Provoost (110).

  Madeleine Florissone (111), gehuwd in de Sint Maartenskerk te Ieper op 24 augustus 1584 met Clais (Nicolas) Verhage (Verhaeghe) (112).

  Hieronder de negen kinderen van Simon Florissone (55) eertijds gehuwd met Marie Ricaseis(56);

  Marguerite Florizeune (97), gedoopt in Nederland.
  Marie Florezeune (98)
  Catherine Florenzoen (99)
  Michaëla Florisones (100)
  Yudoca Florisone (101), gehuwd te Ieper, Sint Maartenskerk op 1 juni 1619 met Abel Plets (102)
  Clais (Nicolaas Clayes) Florisone (57), naar gezegd vermoedelijk te Ieper geboren circa 1585, gehuwd te Ieper, Sint Niklaaskerk in mei 1608 met Marie (Mayken) Fournier (Forniers) (58). Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren allen gedoopt in de Sint Maartenskerk te Ieper tussen 1609 en 1628. 
  Pieter (Pierre) Flooriseune (103), gehuwd te Ieper, Sint Niklaaskerk op 11 juli 1609 met Peryncke (Pieternelle) Verschoore (104), uit dit eerste huwelijk zijn ons 8 kinderen bekend ofwel in de Sint Niklaas ofwel de Sint Pieterskerk gedoopt, tussen 1610 en 1624. Uit het tweede huwelijk met Yudoca Le Gran (114) zijn ons 7 kinderen bekend gedoopt tussen 1626 en 1639.
  Roland (Roeland) Florisoen (105) werd gedoopt in de Sint Niklaaskerk te Ieper op 1& September 1588. Als peter Pierre (Pieter) Provoost (110), als meter Jantie Slapers echtgenote van Francicus Beke. Hij huwde met Catharina Verhaeghe (106), Zij hadden drie kynderen gedoopt in de Sint Pieterskerk te Ieper tussen 1614 en 1620.
  Judocus (Yudocus) Florissone (107) werd gedoopt in de Sint Niklaaskerk te Ieper op 1 januari 1592. Als peter en meter traden op; Judocus Van den Broecke en Madeleine Florissone (111) echtgenote van Clais (Nicolas) Verhage (Verhaeghe) (112).
 2. Het tweede gezin “Florisoone” dat zeker uit Nederland afkomstig is.

  Op 29 januari 1599 wordt in de Sint Maartenskerk te Ieper Pierre Florissone (95) gedoopt, zoon van Laurent Florissone (94), die blijkens de doopakte, op dit ogenblik reeds 20 jaar oud was en “uyt Holland gecomen”. De moeder wordt niet aangegeven.
 3. Het laatste gezin is dat van Jan Florizuene (2445) gehuwd met Jeanne Wullems (2446) welke twee kinderen hadden namelijk Jan (Jean Hanneken Hanske) Florissoen (122) gehuwd met Antonia Habordijn (123) die in de Sint Maartenskerk te Ieper huwden op 8 november 1588.  Jan (Jean Hanneken Hanske) Florissoen (122) moet tijdens de periode van de geboorte van zijn vijfde kind in 1598 gestorven zijn. 

  Volgende kinderen zijn geboren uit dit huwelijk:

  N Florizoen (124) een jongen, waarvan de voornaam niet is aangegeven; gedoopt in de Sint Maartenskerk te Ieper op 11 september 1589.
  Sylvestre Florisoen (125) huwde met Maria Boussemaere (Bousemare) (129) die hem tussen 1618 en 1631 acht kinderen schonk, allen gedoopt in de Sint Maartenskerk te Ieper. Hier valt de afwezigheid op van “Florisoones” als doopgetuigen. Dit is op zijn minst eigenaardig te noemen, temeer het normaal was in die tijd dat leden uit de naaste familiekring optraden als peter of meter. Dit leidt tot de veronderstelling dat deze personen oorspronkelijk afkomstig waren uit Nederland.
  Jacoba (Jaquemine) Florisoen (126), gedoopt in de Sint Maartenskerk te Ieper op 25 juni 1593.
  Jean Floris (127), gedoopt in de Sint Pieterskerk te Ieper op 25 juni 1593 als zoon van Jan en Antonia. Doopgetuigen waren Rev. Dom. Joannes prelaat van de abdij van Eversam en Catherine Aberdijn.
  Maria Florisoen (128), gedoopt in de Sint Maartenskerk te Ieper op 3 mei 1598 en kort na de geboorte overleden.


  Het tweede kind van Jan Florizuene (2445) gehuwd met Jeanne Wullems (2446) was Marie Florizuene (2447).

  Voor een meer gedetailleerde afstammingslijst van het echtpaar Jan Florizuene (2445) gehuwd met Jeanne Wullems (2446) kan u volgende link consulteren:

Het voorgaande is een heruitgave van de Florizoone familietijdschriften, nr. 1, 2 en 3 uit de eerste Jaargang (1960), en wordt hier getrouw gereproduceerd met beperkte editoriale wijzigingen.